Høyang – alltid først, alltid best?

Høyangmerket lyser nå i neonfarger landet over, i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Fritt motTrondheims nattehimmel lyser HØYANG-merket og ordet ALUMINIUM som en stadig påminnelse om at disse hører uatskillelig sammen. Høyang er aluminium og aluminium er Høyang, det har gått inn i bevisstheten hos publikum over hele Norge, og det er noe vi i selskapene aldri må glemme.

På denne måten  presenterte reklameavdelingen ved Nordisk sin merkevare innenfor kjøkkentøyproduksjon i bedriftens internavis i 1950. Nordisk stod på høyden av sin posisjon som ledende kjøkkentøyprodusent, og reklameavdelingens framstilling ga klart uttrykk for en stolthet over at bedriften hadde mestret oppgaven det var å opparbeide tillit til et norsk produkt, ved ”å stille de strengest mulige kvalitetskrav til de produkter som ble signert Høyang”. Det lå en forpliktelse i å produsere kjøkkentøy av beste kvalitet, og betydningen av å beholde posisjonen som ledende kjøkkentøyfabrikant i markedet ble understreket i flere i sammenhenger.

Satsningen kom til uttrykk i utvidelse av produksjonslokalene og nytt maskineri. Allerede i 1950 var arealet i ferdigvareavdelingen utvidet med mer enn 3000 kvadratmeter. På det meste var det ansatt 170 personer, og salget av kjøkkentøy overskred tidligere omsetning.

I denne situasjonen var målet til Nordisk å finne fram til nye kasserolle- og kjelemodeller som lot seg framstille i store serier så rimelig og mekanisk som mulig. Det skulle imøtekomme etterspørselen, gi bedre fortjeneste og sikre konkurranseevnen på pris og kvalitet.


 

Forrige artikkelA/S Nordisk Aluminiumindustri Neste artikkelAluminiummuseet i Holmestrand