Aluminiummuseet i Holmestrand

 Høyang

Aluminiummuseet i Holmestrand

 Videreforedeling av aluminium har en lang historie i Holmestrand. Helt siden produksjonen til A/S Nordisk Aluminiumindustri tok til i 1919 har det vært stor aktivitet i fabrikklokalene. Bedriften ble etablert som datterselskap av A/S Høyangfaldene, Norsk Aluminium Company i Høyanger for å videreforedle råmetall fra moderbedriften. I Holmestrand går videreforedlingsbedriften fortsatt under navnet ”Nordisk” på folkemunne selv om bedriften fra 1967 vare en del av Årdal og Sunndal verk, for siden å bli kjøpt av Hydro i 1986.

Nordisk var den første bedriften her i landet som videreforedlet råaluminium til både halvfabrikata og ferdigvarer, og har introdusert aluminium på de fleste felt i det norske samfunnet. Produktspekteret har endret seg etter som behovene og markedet har skiftet. Aluminiumbedriften I Holmestrand har tilpasset seg endringene, men også vært med på å styre markedet. På flere områder har man gjort et pionerarbeid innen teknologi og produktutvikling.

Nå er det er en stund siden skip med råmetall fra Høyanger la til kai i Holmestrand. I dag er det resirkulert aluminium som utgjør det meste av råmaterialet som videreforedles. Men det er ikke bare råvaretilgangen som har gjennomgått store forandringer. Utviklingen har gått fra å være håndverkbasert og mekanisert til å bli mer og mer automatisert og datastyrt.

I dag er det først og fremst halvfabrikata som sendes ut av bedriften. Tidligere ble det produsert flere ferdigvarer. Mest kjente er produktene merket HØYANG som henspeiler på råvareprodusenten i Høyanger. Det folk flest forbinder med HØYANG er nok kjøkkentøyproduksjonen. Kokekar i alle størrelser, ”kaffelars”, trillingkarene, saftkokeren og trykkokeren, for å nevne noe som forenklet husmorens hverdag.

Fra fabrikken i Holmestrand rullet store tanker til bryggerier, meierier, bensinselskap m.m. ut av byen på lasteplan og tog. Det ble levert til fly- og bilindustrien, lakkerte bånd til hermetikkindustrien og ”slugs” til tubeindustrien. Bedriften hadde også en egen byggvareavdeling som leverte veggbekledninger og A-tak.

Aluminiummuseet formidler bedriftens utvikling og produkthistorie, men også hvor viktig arbeideren er i denne sammenheng. Kampen for bedre arbeidsbetingelser og miljø, for ikke å glemme helsevern og det sosiale, er viktige aspekter og har sin naturlige plass i utstillingen.

Museet holder til i et av Hydros fabrikklokaler midt i Holmestrand sentrum. Fortsatt er det spor etter industrivirksomhet i tak og vegger.

Forrige artikkelHøyang – alltid først, alltid best? Neste artikkelHvorfor Hydro Aluminium Holmestrand